PARTNERI: U izradi !!!

 

 

 

Vodomjer za navodnjavanje WT

Vodomjer za navodnjavnje WT

Tangencijalni vodomjer za navodnjavanje s zamjenjivim mehanizmom
  · Veličina 50 - 200mm
  · Radna temperatura: do 50 ° C
  · Posebna zaštita brojčanika od kondenzacije, mogućnost okretanja za 360 °
  · Horizontalna, vertikalna ili nagnuta instalacija
  · Pretpriprema sa dva impulsnih izlaza za mogućnost daljinskog očitanja
  · Tangencijalni rotor se nalazi na vrhu prolaza vode zbog zaštite od mogućih nečistoča u vodi

    Tangencijalni vodomjer za navodnjavanje WT - Teh. podaci.pdf
  
 

Slike proizvoda