PARTNERI: U izradi !!!

 

 

 

Vodomjer ta navodnjavanje WMAPE

Vodomjer DATAWATER WMAPE

Woltmann Helix vodomjer s izmjenjivim mehanizmom
  - Izvedba mehanizma sa samočišćenjem
  - Os rotora je paralelna s osi cijevi
  - Veličina: DN 80 do 500 mm, sa prirubnicom, PN 10 ili 16
  - Dostupan i u impulsnoj izvedbi
  - Hidraulički standard u skladu sa CEN TC 144 / SC1 WG7
 

Slike proizvoda