PARTNERI: U izradi !!!

 

 

 

Dozatorska kombinacija za doziranje vode i dr. tekućina

Dozatorska kombinacija

Dozator tekućina je namijenjen za precizno doziranje vode, te agresivnih i neagresivnih tekućina, koji se pretežno koristi u građevinskoj ( betonara ) , faramaceutskoj i prehrambenoj industriji. Mogućnost priključenja bilo kojeg impulsnog vodomjera na sustav doziranja.

Dozatorska kombinacija:

1. Impulsni dozirni vodomjer - za mjerne količina i davanje impulsa

2. Elektro-magnetski ventil - za zatvaranje i otvaranje cijevi kod prijema impulsa

3. Kontroler dozator - upravljača jedinica za doziranje ( definiranje željenih količina ) i upravljenje sustavom

Dozatorska kombinacija za precizno doziranje tekućina.pdf

 

 

 

 

Slike proizvoda