PARTNERI: U izradi !!!

 

 

 

Hidrantski vodomjeri+cijevi

Hidrantski vodomjeri+cijevi

Gdje god su dostupni podzemni hidranti za vodu mogu se primjeniti ovi vodomjeri

- priključak za vatrogasno crijevo, slavine, cijevi i dr.

- dimenzije DN 50mm i DN 65mm

- protok do 60 m3/h

- pogodne za sve vrste priključka na podzemne hidrante

Hidrantski vodomjer MH-01 - Tehnički podaci.pdf

Slike proizvoda