PARTNERI: U izradi !!!

 

 

 

Prigovori i žalbe

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAĆA

 

Sukladno čl. 8. st. 2. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov. br. 79/07, 125/07. -isp., 79/09 i 89/09 - isp.) obavještavamo

potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:

GRABAR d.o.o.

42000 VARAŽDIN, Zagrebačka 306

ili na

e-mail adresu: grabar.d.o.o@vz.t-com.hr

odnosno na telefax broj: 042 241-301

 

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

Postupak obrade prigovora