PARTNERI: U izradi !!!

 

 

 

Kontakt

ADRESA: 

Grabar d.o.o. 

42000 VARAŽDIN, Zagrebačka 306

OIB: 64278190908

Tel. /  042 241-301, 204-015

Fax. / 042 241-304

e-mail: grabar.d.o.o@vz.t-com.hr

 

Direktori/Ivana Grabar 098 9840-390 i Stefan Grabar 098 9840-391

Quality representive/Goran Keretić 098 9540-644 
Manager prodaje/Bernardo Kitner 099 6048-593 

Referent za Javnu nabavu/Danijel Sadlek 091 9519-585